• Home
 • News
 • Downloads
 • Addons
 • Version Info
 • Development
 • Wiki
 • Forum
 • WARNING! This is temporary listing of addons from Miranda IM.
  These addons might be incompatible with recent version of Miranda NG so use them with caution.

  Click here for some new addons for Miranda NG

  Show changelog »

  Tipper basic setting(gg,tlen,icq,jabber) 0.0.0.1

  Author: Ygrek
  License: Freeware
  Requirements: Tipper 0.2.1.6

  Added: 31.10.2006
  Downloaded: 1089×

  Download


  Description:

  Tipper settings optimized for protocols:
  - Gadu-Gadu
  - Tlen
  - Icq
  - Jabber
  It contains basic labels, without things like language or interest witch are mostly no useful in tooltip.

  Installation:
  - extract .ini file to main Miranda directory
  *- restart Miranda
  - click "yes" on appearing question

  * - optional if question do not appear immediately

  Contact: http://ygrek.topworld.org

  -==-

  Ustawienia Tipper'a zoptymalizowane dla protokołów:
  - Gadu-Gadu
  - Tlen
  - Icq
  - Jabber
  Plik zawiera standardowe pola, bez informacji o np. języku czy zainteresowaniach które są raczej mało pożyteczne w tipie.

  Instalacja:
  - wypakuj plik .ini do głównego folderu mirandy
  *- zrestartuj Mirande
  - kliknij "tak" gdy pojawi się pytanie czy dodać ustawienia do bazy

  * - opcjonalnie jak pytanie nie wyskoczy od razu

  Kontakt: http://ygrek.topworld.org